DATABÁZE DRUHOVÉ ROZMANITOSTI

Nalezení vodní živočichové

  • Menzloh Schirnding (přítok do Röslau, Röslau pak do Ohře)

Ploštěnka potoční – je velmi citlivá na kvalitu vody

Blešivec potoční – „vodní ráček“, extrémně citlivý na čistotu vody

Larva jepice

Larva chrostíka

Pijavice 

Výsledek: Jedná se o čistou až mírně znečištěnou vodní plochu.

  • Ohře Marktleuthen

Malí pstruzi

Larva jepice

Larva chrostíka

Pijavice

Beruška vodní

Strunovec vodní (1 exemplář)

Výsledek: Jedná se o mírně znečištěnou vodní plochu